KTO MOŻE

DOŁĄCZĆ DO NASZEGO

GRUPA?

Rodzice i opiekunowie, którzy;

Masz dziecko, które chorowało na COVID-19.

Chcesz nawiązać kontakt z innymi rodzinami, które przeżywają to samo.

Są pasjonatami zwiększania świadomości.

Chcieliby podzielić się swoją historią.

Trudno jest znaleźć pomoc.

Chcieliby wesprzeć badania nad Long Covid u dzieci.

Wcześniejsze