Helping Hand

WSPARCIE

KTO MOŻE

DOŁĄCZĆ DO NASZEGO

GRUPA?

Long-Covid-Kids-Logo-2.png

Rodzice i opiekunowie, którzy;

Masz dziecko, które chorowało na COVID-19.

Chcesz nawiązać kontakt z innymi rodzinami, które przeżywają to samo.

Są pasjonatami zwiększania świadomości.

Chcieliby podzielić się swoją historią.

Trudno jest znaleźć pomoc.

Chcieliby wesprzeć badania nad Long Covid u dzieci.

Wcześniejsze

147774526_10224024345347313_536026232969

Our group offers families a place to connect in challenging times & provides the opportunity to campaign;

Peer to Peer Support. 

Be Part of the Solution.

The Long Covid Kids Study. 

Participate in Research.

Opportunity to Share your Story

Media Opportunities