symptoms collage-png.png

CO TO JEST DŁUGI COVID?

Long Covid to termin używany przez pacjenta do opisania długotrwałych skutków zakażenia Covid-19.

Odkąd NICE opublikował swoje wytyczne, jest również znany jako zespół Post Covida. NICE dzieli to na 3 etapy.

symptoms collage-png.png

OSTRE ZAKAŻENIE COVID-19

Oznaki i objawy COVID-19 do 4 tygodni.

TRWAJĄCY SYMPTOMATYCZNY

COVID-19

Wcześniejsze

Oznaki i objawy COVID-19 od 4 tygodni do 12 tygodni

147861755_923200721843829_15152116135474

ZESPÓŁ COVIDA POST

Oznaki i objawy, które rozwijają się podczas lub po zakażeniu zgodnym z COVID-19, trwają dłużej niż 12 tygodni i nie można ich wyjaśnić alternatywną diagnozą.

ZAPOBIEGANIE OBJAWOM DŁUGIEGO ZAWORU DZIECI

LCK CHART.png

Nasza wstępna szybka ankieta została zakończona w celu dostarczenia wstępnych informacji do prezentacji, które przekazujemy grupie zadaniowej NHS Long Covid, szkołom i grupom społecznym i pomaga zrozumieć wielosystemowy charakter tego schorzenia.

Wcześniejsze

Obecnie analizujemy dane zebrane w ramach naszej drugiej ankiety. 20/2/21